Integritetspolicy

Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det vill säga all information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, kön, adress, IP adress eller kontouppgifter.

Behandling av en personuppgift

Allt som görs med personuppgifter är personuppgiftsbehandlingar. Det inbegriper bland annat insamling, registrering, spridning, radering eller utlämning av personuppgifter.

Ansvar för dina personuppgifter

Läkarmottagningen Hjortronet (Jonas Häggroth Förvaltning AB 556967-2669) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inget annat anges i denna information.

Hantering av dina personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som har ett uttryckligt ändamål och försöker minimera mängden personuppgifter vi samlar in om dig. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Behandling av personuppgifter

Vi lagrar din information hos tredje part där vi kräver högsta säkerhet.

Delning av personuppgifter

Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är en part som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Dina personuppgifter kan ibland komma att delas med personuppgiftsbiträden för att uppfylla de åtaganden vi gjort mot dig, exempelvis kommer hälsoinformation lagras i ett journalsystem som sköts av en extern leverantör.

Delat personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter.

Exempel på sådana parter är:

  1. Statliga myndigheter såsom exv Skatteverket, Försäkringskassan och Transportstyrelsen.
  2. Företag som erbjuder betallösningar, exv fakturahantering eller kortbetalning.
  3. Andra vårdenheter, laboratorium, försäkringsbolag, apotek.

Rättigheter som registrerad

Du kan begära att få ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga.

Du kan begära radering av personuppgifter. Dock tänk på följande:
Vi är skyldiga att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, exempelvis skyldigheten att lagra journaler i 10 år enligt patientdatalagen (PDL).

Skydd av personuppgifter

Vi använder IT-system som uppfyller gängse säkerhetskrav för sjukvårdssekretess. Enbart personer som har behov av uppgifterna har tillgång till dem.

Cookies

Vi använder oss av cookies med syfte att förbättra upplevelsen och användningen av vår hemsida. Besökare på vår hemsida samtycker automatisk genom att ha webbläsaren inställd på att tillåta skapas. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten och upplevelsen på hemsidan bli begränsande.

Skapad av Webbnord

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att ge dig som användare den bästa möjliga upplevelsen.